בית / מרפאות בריאות הנפש בקהילה (page 2)

מרפאות בריאות הנפש בקהילה

מרפאת בריאות הנפש טרומפלדור 3 ירושלים רב תחומי – טלפון כתובת ומידע על המרפאה

ריכזנו עבורכם את דרכי הקשר למרפאת בריאות הנפש ירושלים גולדבורט יובל בירושלים רב תחומי
בנוסף למספר טלפון וכתובת תמצאו גם גם מידע על הגוף שמפעיל את המרפאה והבהרה לגבי לקוחות איזה קופת חולים זכאים לקבל שירות במרפאה.

מספר הטלפון של מרפאת בריאות הנפש ירושלים גולדבורט יובל הוא: 02-5675111 לפרטים נוספים

קרא עוד

מרפאת בריאות הנפש אין נתונים ג’דיידה מכר – טלפון כתובת ומידע על המרפאה

ריכזנו עבורכם את דרכי הקשר למרפאת בריאות הנפש סניף מכר ד”ר אחמד נסאר בג’דיידה מכר
בנוסף למספר טלפון וכתובת תמצאו גם גם מידע על הגוף שמפעיל את המרפאה והבהרה לגבי לקוחות איזה קופת חולים זכאים לקבל שירות במרפאה.

מספר הטלפון של מרפאת בריאות הנפש סניף מכר ד”ר אחמד נסאר הוא: אין נתונים לפרטים נוספים

קרא עוד

מרפאת בריאות הנפש לוטוס 42 נהריה (נהרייה) – טלפון כתובת ומידע על המרפאה

ריכזנו עבורכם את דרכי הקשר למרפאת בריאות הנפש שיא-אל-נהריה בנהריה (נהרייה)
בנוסף למספר טלפון וכתובת תמצאו גם גם מידע על הגוף שמפעיל את המרפאה והבהרה לגבי לקוחות איזה קופת חולים זכאים לקבל שירות במרפאה.

מספר הטלפון של מרפאת בריאות הנפש שיא-אל-נהריה הוא: אין נתונים

כתובת המרפאה: לוטוס 42 בנהריה (נהרייה) לפרטים נוספים

קרא עוד

מרפאת בריאות הנפש עראבה עראבה – טלפון כתובת ומידע על המרפאה

ריכזנו עבורכם את דרכי הקשר למרפאת בריאות הנפש דראושה חאתם בעראבה
בנוסף למספר טלפון וכתובת תמצאו גם גם מידע על הגוף שמפעיל את המרפאה והבהרה לגבי לקוחות איזה קופת חולים זכאים לקבל שירות במרפאה.

מספר הטלפון של מרפאת בריאות הנפש דראושה חאתם הוא: 04-6741371

כתובת המרפאה: עראבה בעראבה

המרפאה בבעלות לאומית
ומספקת שירות ללקוחות לאומית לפרטים נוספים

קרא עוד

מרפאת בריאות הנפש נהר הירדן 6 בית שמש – טלפון כתובת ומידע על המרפאה

ריכזנו עבורכם את דרכי הקשר למרפאת בריאות הנפש בית חם -בית שמש בבית שמש
בנוסף למספר טלפון וכתובת תמצאו גם גם מידע על הגוף שמפעיל את המרפאה והבהרה לגבי לקוחות איזה קופת חולים זכאים לקבל שירות במרפאה.

מספר הטלפון של מרפאת בריאות הנפש בית חם -בית שמש הוא: טלפון- 1599-510-550שלוחה 2

כתובת המרפאה: נהר הירדן 6 בבית שמש לפרטים נוספים

קרא עוד

מרפאת בריאות הנפש יפו 216 ירושלים – טלפון כתובת ומידע על המרפאה

ריכזנו עבורכם את דרכי הקשר למרפאת בריאות הנפש ד”ר פורמן יאן בירושלים
בנוסף למספר טלפון וכתובת תמצאו גם גם מידע על הגוף שמפעיל את המרפאה והבהרה לגבי לקוחות איזה קופת חולים זכאים לקבל שירות במרפאה.

מספר הטלפון של מרפאת בריאות הנפש ד”ר פורמן יאן הוא: אין נתונים

כתובת המרפאה: יפו 216 בירושלים לפרטים נוספים

קרא עוד

מרפאת בריאות הנפש שכ’ מזרחית, בית 17 (רח 0304 4080) נצרת – טלפון כתובת ומידע על המרפאה

ריכזנו עבורכם את דרכי הקשר למרפאת בריאות הנפש אבו נסרה תאופיק בנצרת
בנוסף למספר טלפון וכתובת תמצאו גם גם מידע על הגוף שמפעיל את המרפאה והבהרה לגבי לקוחות איזה קופת חולים זכאים לקבל שירות במרפאה.

מספר הטלפון של מרפאת בריאות הנפש אבו נסרה תאופיק הוא: אין נתונים

כתובת המרפאה: שכ’ מזרחית, בית 17 (רח 0304 4080) בנצרת לפרטים נוספים

קרא עוד

מרפאת בריאות הנפש עצמון 16 נצרת עילית – טלפון כתובת ומידע על המרפאה

ריכזנו עבורכם את דרכי הקשר למרפאת בריאות הנפש ראוכברגר בוריס בנצרת עילית
בנוסף למספר טלפון וכתובת תמצאו גם גם מידע על הגוף שמפעיל את המרפאה והבהרה לגבי לקוחות איזה קופת חולים זכאים לקבל שירות במרפאה.

מספר הטלפון של מרפאת בריאות הנפש ראוכברגר בוריס הוא: אין נתונים

כתובת המרפאה: עצמון 16 בנצרת עילית לפרטים נוספים

קרא עוד

מרפאת בריאות הנפש פייר ואן פאסן ירושלים – טלפון כתובת ומידע על המרפאה

ריכזנו עבורכם את דרכי הקשר למרפאת בריאות הנפש שיח גראח בירושלים
בנוסף למספר טלפון וכתובת תמצאו גם גם מידע על הגוף שמפעיל את המרפאה והבהרה לגבי לקוחות איזה קופת חולים זכאים לקבל שירות במרפאה.

מספר הטלפון של מרפאת בריאות הנפש שיח גראח הוא: 02-5678111

כתובת המרפאה: פייר ואן פאסן בירושלים לפרטים נוספים

קרא עוד

מרפאת בריאות הנפש ירמיהו 19 ירושלים – טלפון כתובת ומידע על המרפאה

ריכזנו עבורכם את דרכי הקשר למרפאת בריאות הנפש רוממה בירושלים
בנוסף למספר טלפון וכתובת תמצאו גם גם מידע על הגוף שמפעיל את המרפאה והבהרה לגבי לקוחות איזה קופת חולים זכאים לקבל שירות במרפאה.

מספר הטלפון של מרפאת בריאות הנפש רוממה הוא: 02-5444222

כתובת המרפאה: ירמיהו 19 בירושלים

המרפאה בבעלות מאוחדת
ומספקת שירות ללקוחות מאוחדת לפרטים נוספים

קרא עוד